Services

Press

Välkommen till Lise & Gertruds pressida. Här nedan kan pressbilder och pressmeddelanden laddas ner.
Fotografens namn ska stå med där bilden publiceras.

Services

Pressbilder

Pressmeddelanden

Biljetter

Works
kontakt

Kontakt

För bokningar eller förfrågningar maila här.

Lise & Gertrud AB 
Box 11168
100 61 Stockholm
kontakt@liseochgertrud.se

kontakt
Works