Services

Press

Välkommen till Lise & Gertruds pressida. Här nedan kan pressbilder, pressmeddelanden och PDF-affischer laddas ner.
Fotografens namn ska stå med där pressbilder publiceras.

Services

Pressbilder

Pressmeddelande

Affischer

Biljetter

Works
kontakt

Kontakt

För bokningar eller förfrågningar maila här.

Lise & Gertrud AB 
Box 11168
100 61 Stockholm
kontakt@liseochgertrud.se

kontakt
Works