Services

Press

Välkommen till Lise & Gertruds pressida. Här nedan kan pressbilder laddas ner.
Fotografens namn ska stå med där bilden publiceras.

Services

Pressbilder

Works
kontakt

Kontakt

Lise & Gertrud anlitas till fester, möten, middagar, konserter, ceremonier,
prisutdelningar, avtackningar, invigningar, festivaler. Kort sagt till
alla möjliga och omöjliga sammanhang där människor behöver få
känna att stunden är något utöver det vanliga.

Lise & Gertrud AB 
Box 11168
100 61 Stockholm
kontakt@liseochgertrud.se

kontakt
Works